Tónlek-tinget

Tónlek tinget


Har du lyst til at have medindflydelse på kurset?

Meld dig til Tónlektinget når du melder dig til kurset.


Her vil du få mulighed for at være med til at foreslå  repertoire til orkestrene, foreslå aktiviteter uden for det fastlagte program, foreslå og tage medansvar for folkemusikaftner samt Crazy Night.

Du vil også kunne hjælpe med at udbrede viden om Tónlek og være med til at påvirke vores markedsføring. I det hele taget vil vi gerne høre alle dine ideer.

Tónlek tinget vil via email være elevernes stemme inden kurset.