Praktiske oplysninger om Tónlek 2022


                              

Tónlek 2022 - Nordic Week for Strings

(Läs på svenska nedanför den engelska texten)


Info in english

For you who are between 9-20 years old and play a string instrument at any level.

Every day will contain:

 • Playing in 2 different orchestras (one orchestra for everyone and one based on knowledge)
 • Individual lessons (or two and two for the younger ones)
 • Free play and game
 • Cool meetings
 • Focus on Nordic classical and trad/folk music
 • Concerts
 • Experience of the Swedish summer

The week will also contain

 • Workshops
 • Secret events
 • Networking
 • New friends - maybe for life?

Price list

Participants 9-20 years from Sweden: 6 000 SEK Participants 9-20 years from Sweden and member in RUM: 5000 SEK

Participants from the other Nordic countries 9-20 years: 4 200 SEK

Adult to children / youth: 3 900 SEK

 

Info på svenska

För dig som är mellan 9-20 år och spelar ett stråkinstrument på vilken nivå som helst:

Varje dag kommer att innehålla

 • Orkesterspel i 2 orkestrar (en orkester för alla och en nivåindelad orkester)
 • Enskilda lektioner (eller två och två för de yngre)
 • Lek
 • Häftiga möten
 • Umgänge
 • Fokus nordisk konst- och folkmusik
 • Konserter
 • Upplevelse av den svenska sommaren

Veckan kommer dessutom att innehålla

 • Workshops
 • Hemliga händelser
 • Nätverkande
 • Nya vänner – kanske för livet?

Kostnad

Deltagare 9-20 år från Sverige: 6 000 SEK Deltagare 9-20 år från Sverige och RUM-medlem: 5 000 SEK

Deltagare från övriga Norden 9-20 år: 4 200 SEK

Medföljande vuxen till barn/ungdom: 3 900 SEK

TidSöndag 2022-07-31 14:00
till och med
Lördag 2022-08-06 11:20Plats

Vara Folkhögskola, Torggatan 41, 534 32 Vara, Västra Götaland, Sweden

 

96 km from Gothenburg

One can travel by train to Vara. It is a 5 minutes walk from the railway station to Vara Folkhögskola.

Det går att resa med tåg till Vara. 5 min promenad från Vara Järnvägsstation till folkhögskolan.