About

Tónlek

Nordisk samarbejde 

Ideen med Tónlek er at skabe et samarbejde og en fælles forståelse for de Nordiske lande gennem musik.

De unge får venner i hele Norden, og bruger musikken som et fælles sprog. De udforsker gamle nordiske traditioner, ligheder og forskelle i folkemusik og dans, og inspirerer hinanden gennem forskellige måder at musicere og lære på.

Lærerne udveklser  pædagogiske erfaringer og materiale, og får udfordret deres pædagogiske erfaringer med elever fra hele Norden på alle niveauer.

Tónlek samarbejder 3 store Nordiske organisationer:


Musik og Ungdom i Danmark

Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige

Harpa Interntional Music Academy i IslandOrkesterspil fra dag 1 er udgangspunktet, vi har fællesskabet gennem musikken med det samme.

Men musik fungerer ikke uden færdigheder: vi må alle yde vores bedste til fælleskabet: Derfor solotimer hver dag, hvor den enkelte elev får støtte til at udfolde sig optimalt i trygge rammer.